bmw de parel

denken in
mogelijkheden

Bedrijfsmaatschappelijk werk & coaching

Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt werkgever en werknemer bij werk gerelateerde problematiek en bevindt zich in een onafhankelijke positie.

De omstandigheden van een medewerker kunnen van invloed zijn op het functioneren binnen de organisatie. Als er sprake is van een situatie waardoor het functioneren van een medewerker (ernstig) belemmerd wordt, kan bedrijfsmaatschappelijk werk in opdracht van de werkgever worden betrokken. Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers bij het oplossen van en omgaan met situaties in het werk of het dagelijks leven.

Een voordeel bij het inschakelen van bedrijfsmaatschappelijk werk is dat het voor zowel de werkgever op organisatorisch niveau, als voor de werknemer op individueel niveau, toegevoegde waarde heeft. Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen de belangen van beide partijen.

Werkwijze

Met de persoonsgerichte aanpak gericht op het hier en nu helpt BMW de Parel een medewerker om anders naar zijn of haar situatie te kijken en te komen tot oplossingsgerichte acties.
De winst die behaald wordt:
het reduceren van verzuim,
verbetering van werk/privé balans,
verbetering van persoonlijk functioneren en vergroten persoonlijke effectiviteit,
minder lasten, meer rendement.

Elk traject start met een intake. Hierbij wordt de kern van het probleem in kaart gebracht zodat er een passende aanpak kan worden gekozen. Er wordt gewerkt met interventies van 3 maanden die de medewerker over het algemeen in 6 gesprekken handvatten bieden om de eigen regie (weer) op te pakken.
Verder kan praktische hulp geboden worden, kan er worden bemiddeld of de medewerker kan worden doorverwezen naar een instantie of externe deskundige.

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan ook worden ingezet als onderdeel van een functioneringstraject. Of in het geval van ziekteverzuim ingezet als onderdeel van het plan van aanpak in het kader van de Wet Poortwachter.

Gesprekken vinden veelal plaats in Kamperland in de Ondernemersbron Zeeland of op locatie van de opdrachtgever. We hanteren korte lijnen en heldere afspraken.
De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de informatie en heeft geheimhoudingsplicht.

Mobirise
Anneke Arnoldus
'Mensen tot hun recht laten komen'

Anneke Arnoldus richt zich als ervaren en gediplomeerd Bedrijfsmaatschappelijk werker op medewerkers van onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties en bedrijven.
Daarnaast is ze tevens inzetbaar als coach, mediator en vertrouwenspersoon.

Anneke is een gedreven, analytische en doortastende werker, die snel tot de kern van het probleem doordringt en de verschillende belangen daarbij in het oog heeft.
Ze heeft geduld en een luisterend oor. Met haar no-nonsens houding en enthousiasme om mensen te ondersteunen die er zelf even niet uitkomen, lukt het mensen om weer in hun kracht te komen. Daardoor kunnen ze de eigen regie weer oppakken en hun persoonlijke effectiviteit en vaardigheden vergroten, opdat de medewerker beter kan functioneren en/of samenwerken.

“Onze grootste les en waarde zit volgens mij niet alleen in het voorkómen dat we 'vallen' (disbalans), maar ook in het omgaan mét dat 'vallen', als onderdeel van het leven”.

Als mensen beter in hun vel zitten en vreugde ervaren in dat wat ze doen, komt dit ten goede aan het functioneren en is dit ook merkbaar voor hun omgeving.

Contact

Mocht u hulp in willen schakelen bij werk gerelateerde problemen op het gebied van functioneringsproblemen, disbalans in de werk - privé omstandigheden, psychosociale problematiek, verzuim, re-integratie of een conflictsituatie.

BMW de Parel is graag bereid om hierin ondersteuning te bieden en is via onderstaande manieren te bereiken.

Register Maatschappelijk Werk, BMW

BMW de Parel

Bezoekadres:
Noordstraat 1a
4493 AE Kamperland

Postadres:
Spieringstraat 1
4493 BW Kamperland

06 - 4180 9456
info@bmwdeparel.nl

Volg BMW de Parel via
Bedrijfsgegevens
  • KvK    60145102
  • Btw    NL001393124B80
  • IBAN  NL81 RABO 0308 2167 76